PENZION NA FAŘE

Dubenec č.p. 1
544 55 Dubenec

tel.: 604 274 008,
        603 257 405

email: info@penzionnafare.cz

 

Společnost Paclík s.r.o. oznamuje, že k 1.6.2013 uvedla do provozu dokončený projekt
„Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1“ 
na který čerpala dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název podpořeného projektu: „Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1“
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00791

Kolaudační souhlas vydán 30.4.2013 pod  Č. j . : VÚP/15280- 2013/190 1- 2013/mr k

 

Všem zůčastněným tímto děkujeme za spolupráci a podporu při realizaci projektu.

Dubenec 9.6.2013

Milan Paclík, jednatel společnosti